Monday, December 5, 2016

Blogmas #3: BEST GIFTS FOR HIM ***** NAJLEPŠA DARILA ZANJ


Shopping for the men in my life is a challenge, to say the least. It's not difficult to buy a gift for my hubby since he always needs something - new tires, a nice sweater, a massage or a new "toy" for his workshop. I never run out of ideas. But shopping for my male friends is more difficult since I often don't know what they need and what they already own, seeing I don't talk to them about this as I do with my girlfriends.

Nakupovanje za moške v mojem življenju je vsako leto izziv. Mojemu darila ni težko kupiti - vedno kaj potrebuje, pa naj bodo to nove gume, kakšen lep pulover, terapevtska masaža ali pa kakšna nova igrača za njegovo delavnico. Idej mi tu res ne manjka. Težje pa je kupovati za moje moške prijatelje, saj pogosto ne vem, kaj že imajo in kaj potrebujejo, saj se preprosto o tem z njimi ne pogovarjam toliko, kot z ženskami. 

Consequently, I often rely on my gut feeling - I buy something I feel they wouldn't buy for themselves because they don't need it that badly. Sometimes, I also buy things that they perhaps already use and a spare won't do any harm. But in both cases, I try to make sure that I buy things that are actually useful and won't just gather dust.

Posledično običajno kupujem po občutku - nekaj, kar se mi zdi, da si sami ne bi kupili, ker nujno ne potrebujejo, včasih pa tudi kaj, kar morda že uporabljajo, pa ne bo nič škodilo, če imajo še malo zaloge. Vedno pa se potrudim, da moja darila niso "praholovci" in so dejansko uporabna. 

Saturday, December 3, 2016

Blogmas #2: Best gifts for her **** Najlepša darila zanjo


I'll admit that shopping for women in my life isn't particularly difficult. They love cosmetics, books, decorations, handmade articles - almost anything that I buy, carefully wrap up and set under the Christmas tree. But not all women are like that, am I right? You probably have at least one girlfriend, relative or coworker who is super difficult to shop for. If that's the case, this is the perfect post for you and I really hope it helps you at least a bit!

Priznam, za ženske v mojem življenju ni preveč težko nakupovati. Vesele so kozmetike, knjig, darilc za okrasitev doma, ročnih izdelkov - skorajda česarkoli, kar jim skrbno zavijem in postavim pod smrečico. Vsekakor pa vse ženske niso takšne, kajne? Verjetno imaš vsaj eno prijateljico, sorodnico ali sodelavko, za katero nikoli ne veš, kaj bi ji podarila. V tem primeru je to popolna objava zate, jaz pa upam, da ti bo v pomoč!


Naturally, we'll start with cosmeticcs. I think that I can always spot the prettiest holiday sets at L'Occitane and Le Couvent des Minimes. At L'Occitane, this year I'd recommend the Hugs and kisses Arlesienne set that contains a hand cream and lip balm from Arlesienne collection. I had the chance to try both and they are fantastic.

Začniva seveda pri kozmetiki. Najlepše praznične paketke imajo za moje pojme vedno pri L'Occitane in Le Couvent des Minimes. Pri L'Occitanu ti letos priporočam L'Occitane Objemi in poljubi Arlesienne, ki vsebuje kremo za roke in balzam za ustnice iz omenjene kolekcije. Oba sem imela priložnost preizkusiti in sta res fantastična.Izdelke L'Occitane lahko kupiš v njihovih trgovinah, preko spleta in v Maxiju.


Le Couvent des Minimes also presents a variety of options but I am a sucker for their hand creams which are fabulous. This set is perfect to try different ones and decide which one is the best for your skin.

Pri Le Couvent des Minimes pa imajo prav tako ogromno lepih kompletkov, mene pa najbolj navdušuje komplet kremic za roke, saj so res odlične. Ta komplet je odličen za preizkušanje različnih kremic in ugotavljanje, katera je najboljša za kožo vsakega posameznika. Le Couvent des Minimes je na voljo v Nami ter trgovinah Muller.

I could recommend dozens of make-up items, but I won't do that. Among the new products I recently discovered, I'm loving the Artdeco Most Wanted palette that seems very similar to Urban Decay Naked 3. Of course, Urban Decay is a bit more difficult to come by in Slovenia and the price is much lower.

Seveda bi ti lahko priporočala desetine ličil, ampak tega ne bom storila. Med novostmi, ki so na naše police prišle v zadnjih tednih, pa me je že na prvi pogled najbolj navdušila paletka Most Wanted znamke Artdeco, ki mi deluje zelo podobna Naked 3 paleti Urban Decay. Seveda pa je do Urban Decay palet težko priti, Artdeco pa ti je dosegljiv preko njihove spletne strani in v drogerijah Muller, pa tudi cena je precej nižja.

Sticking with the topic of beauty, but with a twist. I present the Rondo Scented bracelet. That's right, a scented bracelet. You can choose between six different scents (white musk, vanilla, rose...).

Še za trenutek ostaniva pri lepoti, ampak tokrat malo drugače. Predstavljam ti dišečo zapestnico. Tako je, dišeča zapestnica! Izbiraš lahko med šestimi različnimi vonji (muškat, vanilija, vrtica itd.), naprodaj pa so v trgovini Flat (Trubarjeva 8, Ljubljana) ali preko njihove spletne trgovine. 

A proper lady loves her jewelry and likes to display it. A perfect gift for her is a jewelry stand. There are countless in the market but I am loving the one above.

Za pravo damo, ki je nora na nakit in ga rada postavi na ogled, je odlično darilo stojalo za nakit. Na trgu jih je kar nekaj, mene je najbolj navdušilo zgornje, ki je dostopno v trgovinah 1001 dar ali preko njihove spletne trgovine. 


Another thing that I'm sure would benefit many is a sleep mask. I have been waiting for years for someone to gift it to me - if that doesn't happen this year I'm buying the one above with Swarovski crystals for myself!

Še ena stvar, za katero sem prepričana, da bi marsikateri olajšala življenje, je maska za spanje. Tudi sama osebno že leta čakam, da mi jo bo kdo podaril - če se to letos ne zgodi, si bom zgornjo masko s Swarovski kristali podarila kar sama. Tudi ta je iz trgovine 1001 dar. 


Home decor is a must in December, but I like to look at pretty things all year round. And what could be nicer than some warm light by Happy Lights? These are available in a number of colors and a necessity in every home.

Okrasitev doma je v decembru nepogrešljiva, sama pa rada kaj lepega gledam celo leto. In kaj je lahko lepšega kot malo tople svetlobe, ki jo pričarajo Happy Lights lučke? Dosegljive so v Smile Concept Store in v njihovi spletni trgovini, izbirate pa lahko med ogromno različnimi barvami.


Last but not least is a gift for those who tend to get cold. I'm certainly one of them and I already own a very cute hot watter bottle that keeps me warm during cold winter nights.

Nenazadnje pa še nekaj za vse, ki jih rado zebe. Sama še sodim med njih in prav prisrčen termofor že imam, saj potrebujem nekaj, da me greje v mrzlih zimskih večerih. Termofor na slikici je iz trgovine 1001 dar.

These are my ideas for presents that the women in your life will surely love. If in doubt, I still consider a gift certificate a nice gift, but only if it's put in a nice hand-made card and perhaps given with a box of home-mad cookies. This way, even an impersonal gift gets a nice touch. Don't forget to stop by in two days when we'll be looking at best gifts for men. Also, don't forget to find today's secret word that will allow you to participate in my giveaway. If you missed the instructions, find them *here*.

To so moje ideje za darila, ki bodo ženskam v tvojem življenju gotovo všeč. Če pa si v dvomih, je še vedno popolnoma primerno darilo tudi kakšna darilna kartica oziroma bon, lepo skrit v ročno narejeni čestitki in priložen škatli domačih keksov. Tako tudi darilo, za katerega sicer pravimo, da je neosebno, dobi lepo noto. Ne pozabi se ponovno oglasiti na blogu čez dva dni, ko si bova ogledali najboljša darila za moške, prav tako pa ne pozabi poiskati današnje besede, ki ti bo na koncu omogočila sodelovanje v nagradni igri! Če ne veš, o čem govorim, si navodila lahko prebereš *tu*.

Until next time, stay beautiful! ***** Do naslednjič, ostani čudovita!

Thursday, December 1, 2016

Blogmas 2016!


December is finally here! Each year, I can hardly wait for it to arrive, especially during the gray and boring month of November. But now, at last, it has arrived. Parties, hanging out with friends, good food and drinks, presents, decorations, shopping - I love everything!

Končno december. Vsako leto ga tako težko čakam, sploh siv in dolgočasen november se mi vleče v nedogled, potem pa vendarle - december! Zabave, druženje s prijatelji, dobra hrana in pijača, darila, okraševanje, nakupovanje - rada imam prav vse, kar mi prinese veseli december. 

This year, I wish for us to really hang out during this December. Throughout the month, you'll find a new post on my blog every two days - fifteen in total! We'll go through my gift guides, see what products I have loved the most in the past year, I'll show you what I got for Christmas and what my baby boy is getting for his first Christmas, I'll teach you how to bake potica, wrap presents, cure a hangover and so much more!

Letos si želim, da se čez december sprehodiva skupaj. Skozi cel december boš novo objavo na blogu lahko našla vsaka dva dni - skupaj jih bo torej kar petnajst! Sprehodili se bova čez moje nasvete za darila, pregledali, kateri izdelki so me najbolj navdušili v preteklem letu, pokazala ti bom, kaj sem dobila za božič in kaj bo za svoj prvi božič dobil moj sinček, naučila te bom, kako speči potico, zaviti darila in pozdraviti mačka ter še in še.

Now I can also give you a small hint - on the 13th of December, I'll have a very special post that you certainly won't want to miss so mark that day on your calendar! I'll tell you something very special about myself.

Sedaj naj ti namignem, da te 13.12. čaka zelo posebna objava, ki je vsekakor ne smeš zamuditi, tako da si ta dan vsekakor označi na koledarju! Povedala ti bom nekaj zelo posebnega o sebi!

I also recommend that you don't miss other posts as well. This year, the Christmas giveaway will be a little bit different. In each post, I'll mark one word in a different color - have you spotted the word for today? From these words, you'll  be able to put together a nice saying and by sending it to me, you'll participate in the giveaway. I suggest that you write the words down each day so you won't have to read everything on the last day. Also, let me tell you that giveaway package this year includes brands like Dvorec Trebnik, Benefit, Too Faced, Afrodita, Clarins and many more! Certainly a giveaway that you can't miss. I'll post all additional instructions in the middle of the month.

Vsekakor pa ti predlagam, da ne zamudiš tudi drugih objav. Letos bo namreč novoletna nagradna igra potekala malo drugače! V vsaki decembrski objavi bom eno besedo obarvala z drugačno barvo - si današnjo besedo že opazila? Iz teh besed boš lahko proti koncu meseca sestavila lepo misel in če mi jo boš poslala, boš s tem sodelovala v moji nagradni igri. Predlagam ti, da si besede kar sproti zapisuješ na kakšen listek, saj ti bo tako najlažje. Naj ti namignem, da so med darili tudi znamke, kot so Dvorec Trebnik, Benefit, Too Faced, Afrodita, Clarins in še in še! Vsekakor nagradna igra, ki je po mojem mnenju ne smeš zamuditi! Podrobna navodila za sodelovanje bom objavila v sredini meseca.

I hope that my posts will make your December even nicer and help you with gifts and preparation for the longest night of the year!

Upam, da ti bom z letošnjimi objavami polepšala december in ti pomagala pri pripravah na obdarovanje ter najdaljšo noč v letu!

Until next time, stay beautiful! ***** Do naslednjič, ostani čudovita!

Sunday, November 27, 2016

Last 2016 empties ~ porabljeni izdelki!


So here we are. December is almost upon us and it was time to do a proper clean out of my bathroom cabinets before the packages from Black Friday start rolling in. This is going to be a long post so without further ado, let's jump straight into it!

Pa smo tu! December je tik pred vrati in resnično je bil čas, da pospravim svoje omarice, preden prispejo paketi z vsem, kar sem kupila na Črni petek. Ker bo objava dolga, predlagam, da kar začneva!

Saturday, November 26, 2016

Adventni koledarji 2016

Objava samo v slovenščini?! Tako je, drage moje - tokrat samo v slovenščini, saj je namenjena prav nam, slovenskim odvisnicam od vsega lepega. In kaj je lepše, kot dan za dnem odpirati mala vratca čudovitih adventnih koledarjev, za katerimi pa se ne skriva čokolada, ampak lepotno darilce?

Lani je bilo na slovenskem trgu na voljo nekaj adventnih koledarjev, letos pa jih je prava poplava. Sama sem že izbrala svojega - spremljaj me na Instagramu @low_maintenance_beauty, kjer bom dnevno objavljala, kaj me tisti dan pričakalo za vratci. Poleg presenečenja (in dejstva, da tako mogoče prišparam kakšno kilo špehca na račun vseh čokoladic) mi je najbolj všeč, da adventni koledarji res ponujajo dobro vrednost za svojo ceno, poleg tega pa so v njih pogosto skriti tudi izdelki, ki jih same morda ne bi izbrale, a nas lahko navdušijo!

Ker je bila Nika z Beautyfull blog bolj pridna od mene in je podobno objavo že napisala, te najprej pošiljam k njej (*klik*) na ogled koledarjev Le Couvent des Minimes, Lush, L'Occitane, Essence in Alessandro. Potem pa si le preberi mojo objavo še naprej, saj sem jih sama odkrila še kar nekaj! Čeprav niso na voljo v Sloveniji, imaš še cel teden, tako da bodo verjetno še ravno pravi čas prispeli do tebe!

Če si velika navdušenka nad laki za nohte, potem je pravi zate Ciate Mini Mani Month koledar. Dobiš ga lahko na Feel Unique, pri čemer pa se zavedaj, da boš morala plačati DHL dostavo. Osnovna cena je 64 €, v njem pa se poleg 18 lakov za nohte skriva še nekaj drugih uporabnih presenečenj.


Naslednji, ki bo navdušil predvsem tiste, ki veliko časa preživite na Youtubu in poznate ustvarjalko, je Tanya Burr adventni koledar. Ta je prav tako dosegljiv na Feel Unique, njegova cena pa je 32 € za 12 darilc. Čeprav so uradno presenečenje, slišim, da se med njimi skrivajo tudi izdelki, ki jih sicer ni v njeni kolekciji!


Tretji iz Feel Unique izbora, ki bo navdušil vse, ki rade razvajate svojo kožo, je Nuxe 10 Beauty Treasures koledar. Ta je že znižan na 47 € in obljublja izdelke v vrednosti 86 €. Vsebuje kremo za roke, piling, zlato olje ter še in še. Meni osebno je Nuxe fantastična znamka in se tega koledarja vsekakor ne bi branila.


Še eden, ki je pritegnil mojo pozornost, je NYX adventni koledar, ki ga lahko naročiš preko spletne strani Boots za 60 funtov oziroma približno 71 €. V njem se skriva 12 mat šmink in 12 popolnoma novih senčil za oči. 


In še zadnji koledar na mojem seznamu. Oh, kako je lep. In OH, kako je drag! :) Estee Lauder adventni koledar (ki bi ga jaz v trenutku, ko bi bil prazen, spremenila v priročno shrambo za moje dragocene začimbe), ki je prav tako dostopen preko Boots spletne trgovine, stane 205 funtov oziroma malenkost več kot 240 €. V njem se skriva vse od izdelkov za nego obraza, do ličil in seveda njenih dišav. Ker je tako drag, pa vam na Boots International ob nakupu podarijo še dodaten set izdelkov Estee Lauder v vrednosti 40 funtov. 

Tako, to so koledarji, ki sem jih letos želela deliti s tabo. Upam, da si pripravljena, kajti do decembra je le še nekaj dni in prvi teden štartava z veliko in pomembno temo: mojimi nasveti za sproščujoč decembrski shopping, seznami idej za obdarovanje tebi ljubih oseb. V drugem tednu decembra (in namig za tiste, ki to berete: tudi že v naslednjem tednu!)  pa bom jaz kaj podarila tebi :)

Do naslednjič, ostani čudovita!